Nemzetközi Magyar Rádióamatőr Klub alapszabálya

 

 

Tagja lehet minden magyarul beszélő rádióamatőr, aki erre vonatkozó kívánságát belépési nyilatkozat aláírásával kifejezi, támogatja e baráti társaság tevékenységét. Aktívan használja a magyar nyelvet az éterben, részt vesz az aktivitásokon, cikket ír a hírmondóba, támogatást nyújt a kiadásokhoz stb..
A klubot a választmány vezeti. A vezetőség saját kebeléből jelöli ki a személyeket a szükséges tisztségek betöltésére (elnök, titkár, szerkesztő). A vezetőség tagok számára összejöveteleket, versenyeket szervez, okleveleket bocsát ki. A klubbal, annak tagjaival, tevékenységeikkel foglalkozó magyarnyelvű körleveleket ad ki, felelős a klub anyagi ügyeiért. A klubot kifelé a vezetőség által kijelölt elnök képviseli.

Jelentkezni a titkárnál, Európában az ügyintézőnél lehet.

A HÍRMONDÓ az NMARK negyedévenként megjelenő körlevele.

AZ NMARK MUNKÁJA ÉS CÉLJA.

1. Az NMARK sohasem hívott senkit sem, hogy lépjen be. Az NMARK egy önkéntes polgári intézmény, egy megbecsülésre alapozott nagy Magyar család.
2. Az előző oldalon3 az NMARK megalakulását bemutató szöveg tisztán kimondja, hogy aki Magyarnak érzi magát, beléphet.

3. Aki belépett az NMARK-ba, annak el kell fogadnia az alapszabályokat

4. Az NMARK az amatőr rádiózást is használja céljának elérésére, hogy összetartsa a Magyarságot, és nem megfordítva.
5. Amennyiben lehetséges, rádiós cikkeket közlünk, de a hangsúly a Magyarság összetartásán van. A nem-rádióval kapcsolatos cikkek az ismeretterjesztést szolgálják – a szórakoztatás keretén belül lehet új, kevésbé ismert dolgokat tanulni.

6. Az NMARK mindig nyitva volt és van építő kritikákra, javaslatokra, hogy a HÍRMONDÓ jobb minőségű legyen.

7. Mindenki küldhet be cikkeket, képeket és minden más anyagot, de az NMARK vezetősége dönti el, hogy leközölhető-e.

8. Szerzői joggal beküldött anyagot nem fogadunk el.

9. Aki nem tud vagy nem akar az NMARK szabályai szerint együttműködni, az lépjen ki az NMARK-ból és elhatározását közölje a vezetőséggel.

10. Az NMARK már 30 éve sikeresen dolgozik annak ellenére, hogy tagságunk öregszik és egyre kevesebben tudnak részt venni a munkában. Sok tagunk halt meg az elmúlt évek során. Az NMARK, ameddig lehetséges, továbbra is működni fog. A tagság megkönnyítésének érdekében a tagságdíjat először folyamatosan csökkentettük, majd teljesen eltöröltük. A nagyvilágban sok minden megváltozott 30 év alatt, de az NMARK célja nem változott, és nem is fog megváltozni. Amennyiben a továbbhaladás nem lesz lehetséges, az NMARK meg fog szűnni, de megelégedetten mondhatjuk el, hogy amit lehetett, azt megtettük a Magyarság összetartására.

Tagsággal kapcsolatos tájékoztató:

1. 'Tag' az, aki elfogadja az alapszabályt. Önműködően kapja a Hírmondót e-mailben. Szavazati joga van minden NMARK ügyben. Minden NMARK tevékenységben részt vehet.
Tisztségvállalásra és szavazásra jogosult.

2. Azok, akik nem tudják támogatni tevékenységünket, de ezt az NMARK-kal írásban (Internet, stb.) közölték, az NMARK vezetősége felülbírálhatja jogosultságukat és az szerint fog intézkedni. Kapják a Hírmondót és "Tag"-ként szerepelnek.

3. 'Tiszteletpéldányt' kapnak, akiket a vezetőség arra érdemesnek tart.
Javaslatot mindenki tehet egy új egyén vagy szervezet felvételére a listára. Az NMARK titkárok számontartják a Hírmondó kipostázását.

4. 'Törölt tagok': aki semmilyen módon nem tartja a kapcsolatot a tagsággal, nevét a taglistáról levesszük.
Ugyanez érvényes azokra, akik elköltöztek, vagy hallgatólagosan lemondtak NMARK tagságukról, de ezt nem közölték az NMARK-kal - a Hírmondó kikézbesíthetetlen, levelek visszajöttek, stb.

5.Az a 'Tag', akinek nincs e-mail elérhetősége kérheti a Hírmondót postai úton is. A költségek térítését elvárjuk, de kérésre el is engedhetjük.

6.'Kezességvállalás': Minden 'Tag', aki támogatást nyújt 'Kezes' lesz, amit a titkárság számon tart és kívánságra a nyilvánosság elé hoz.

7.Az NMARK vezetősége bizonyos indokolt esetekben jutalmazást foganatosíthat rádiós vonatkozású (rádiók, alkatrészek, műszaki könyvek, stb.) téren főleg, de nem kizárólag az NMARK versenyek helyezettjeinek részére.

A Vezetőség nevében N6DMV, az NMARK elnöke. Vissza az előző oldalra