Nemzetközi Magyar Rádióamatőr Klub alapszabálya

 

 

Tagja lehet minden magyarul beszélő rádióamatőr, aki erre vonatkozó kívánságát belépési nyilatkozat aláírásával kifejezi, támogatja e baráti társaság tevékenységét. Aktívan használja a magyar nyelvet az éterben, részt vesz az aktivitásokon, cikket ír a hírmondóba, támogatást nyújt a kiadásokhoz stb..
Jelentkezni a titkárnál, Európában az ügyintézőnél lehet.
A klubot a választmány vezeti. A vezetőség saját kebeléből jelöli ki a személyeket a szükséges tisztségek betöltésére (elnök, titkár, szerkesztő). A vezetőség tagok számára összejöveteleket, versenyeket szervez, okleveleket bocsát ki. A klubbal, annak tagjaival, tevékenységeikkel foglalkozó magyarnyelvű körleveleket ad ki, felelős a klub anyagi ügyeiért. A klubot kifelé a vezetőség által kijelölt elnök képviseli.

A HÍRMONDÓ az NMARK negyedévenként megjelenő körlevele.

Tagsággal kapcsolatos tájékoztató:

1. 'Tag' az, aki elfogadja az alapszabályt. Önműködően kapja a Hírmondót e-mailben. Szavazati joga van minden NMARK ügyben. Minden NMARK tevékenységben részt vehet.
Tisztségvállalásra és szavazásra jogosult.

2. Azok, akik nem tudják támogatni tevékenységünket, de ezt az NMARK-kal írásban (Internet, stb.) közölték, az NMARK vezetősége felülbírálhatja jogosultságukat és az szerint fog intézkedni. Kapják a Hírmondót és "Tag"-ként szerepelnek.

3. 'Tiszteletpéldányt' kapnak, akiket a vezetőség arra érdemesnek tart.
Javaslatot mindenki tehet egy új egyén vagy szervezet felvételére a listára. Az NMARK titkárok számontartják a Hírmondó kipostázását.

4. 'Törölt tagok': aki semmilyen módon nem tartja a kapcsolatot a tagsággal, nevét a taglistáról levesszük.
Ugyanez érvényes azokra, akik elköltöztek, vagy hallgatólagosan lemondtak NMARK tagságukról, de ezt nem közölték az NMARK-kal - a Hírmondó kikézbesíthetetlen, levelek visszajöttek, stb.

5.Az a 'Tag', akinek nincs e-mail elérhetősége kérheti a Hírmondót postai úton is. A költségek térítését elvárjuk, de kérésre el is engedhetjük.

6.'Kezességvállalás': Minden 'Tag', aki anyagi támogatást nyújt 'Kezes' lesz, amit a titkárság számon tart és kívánságra a nyilvánosság elé hoz.

7.Az NMARK vezetősége bizonyos indokolt esetekben jutalmazást foganatosíthat rádiós vonatkozású (rádiók, alkatrészek, műszaki könyvek, stb.) téren főleg, de nem kizárólag az NMARK versenyek helyezettjeinek részére.

73 de Pali / az NMARK elnöke / N6DMV.

Elnök:              Lukács Pál N6DMV 
Tiszteletbeli örökös elnök:   Radnay László W1PL (SILENT KEY)
Szerkesztő (Hírmondó):      Henyei György PU2KER 
Európai ügyintéző:        Emmer Márta HA5FQ 
Penztáros/Lapkiadó:       Szüle Robert N8HHE 
Vezetőségi tag:         Miskey István KE8J  
Vezetőségi tag:         Kovács István HA0KA  
Vissza az előző oldalra